Резултати од анкетата: Како ви се допаѓаат новите измени на форумот?

Членови кои гласале за 'Тиња се.'